Pengebruk som konsekvens

Pengebruk og konsekvens

Det er veldig mye snakk om hvordan folk bruker sine penger. Det er egentlig litt rart at folk er så opptatt av pengebruken til andre mennesker. En ting er at folk er opptatt av penger, men å følge så godt med på hvordan andre bruker penger er vel egentlig noe rart. Det er lett å forstå at myndighetene har en viss interesse i hvordan vi bruker penger og at pengene vi bruker kan brukes på en slik måte at det ikke skader andre. Her snakker vi spesielt om at overforbruk kan gjøre skade på samfunnet.

Det er viktig å forstå at alt det man gjør har en konsekvens og at denne konsekvensen kan føre til en skade på noen andre. Når du bruker penger er det noen som låner deg penger, om du har lån, og et sted som får dem, ved at du bruker dem. Tar du opp lån får du penger fra noen som investerer i deg og ser på deg som sin inntektskilde. Når du bruker pengene så gir du penger til noen som er avhengig av at de får penger fra deg og andre. Bruker du mye penger i butikker vil de øke inntektene sine og kanskje bygge ut. Har du mye lån vil dem du låner fra tjene mer penger som går tilbake til aksjonærene. Alle bruker pengene, så når du slutter å betale tilbake på lånet vil det gjøre det litt mindre profitabelt å være eier av den banken og om du slutter å bruke penger i butikker og andre steder vil butikken få litt mindre inntekt. På stor skala kan dette påføre store skader på finans- og handelsindustrien.

Refinansiering

Det trenger ikke å gå så galt som det an gå om vi ser til eksempelet over. Før det går så galt så kan du fin starte en prosess som kalles for refinansiering hvor du som låntaker kan ta opp et lån for å få en bedre prosent og en lavere kostnad enn det du får nå. Det vil si at du som låntaker får en bedre økonomisk situasjon uten å gjøre noe spesielt. Du kan fint ta et skritt fremover uten at det skal være noe problem da en reduksjon i kostandene ved lånene dine, som refinansiering gir deg, vil redusere dine månedlige kostnader betraktelig.

Merkbare forskjeller

Du vil merke store forskjeller når du reduserer dine kostnader ved å refinansiere din gjeld. Betal ned kredittkort og reduser kostnadene dine der hvor du kan. Det skal ikke så mye til før du får ned store deler av dine utgifter på en måte som vil passe deg veldig godt. En av de aller viktigste og beste grunner for å spare litt penger er å ta bort kostnader som kan være irriterende og som også kan virke ganske meningsløse. Det er nemlig meningsløst å bruke penger på lån når du ikke trenger det.